Dziewczęca Służba Maryjna

przy

Bazylice Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej

Jesteś tutaj: 
Modlitwa
Codzienna modlitwa ofiarowania
O Pani moja, o Matko moja,
cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,
uszy i usta moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako Dziecka
i własności Twojej. Amen.
Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją.
Wszystkie modlitwy i prace, radość i cierpienie,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem
Twego Syna i Twoim. Amen.